Foto på en hand som håller i en nyckel

Open access

Öppen tillgång eller open access (OA) är en publiceringsform som ökar alltmer för vetenskapliga publikationer och flera av Sveriges forskningsfinansiärer kräver open access-publicering av forskningsresultat som de finansierat. Genom att publicera din forskning open access blir den fritt tillgänglig via Internet för alla i hela världen. Därigenom bidrar du till en rättvisare fördelning av forskningsresultat globalt, så att även mindre privilegierade institutioner och regioner får åtkomst. Som en extra bonus ökar även att antalet forskare som kan läsa om din forskning jämfört med om du enbart publicerar i en prenumerationstidskrift, och därmed ökar också chansen att bli citerad. Det finns två olika vägar för att få dina resultat fritt tillgängliga: genom publicering i en open access-tidskrift eller genom parallellpublicering. Den här sidan är en del av universitetsbibliotekets forskningsstöd.

Vi erbjuder:

Ekonomiskt stöd för open access-publicering via Linnéuniversitetets publiceringspott

Om du är affilierad till Linnéuniversitetet och är författare till en publikation som publiceras open access kan du ansöka om ekonomiskt stöd för att helt eller delvis täcka publiceringsavgiften. Ett antal kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska godtas.

Läs mer om villkoren på sidan Ekonomiskt stöd för open access-publicering

Rådgivning vid open access-publicering

De flesta tidskrifter och förlag erbjuder idag open access-publicering i någon form, men det finns stora skillnader i vilken avgift som tas ut och vilka rättigheter du som författare har. Vi kan ge råd när du ska välja en publikation att skicka in ditt manus till, och även hjälpa till att tolka hur du får sprida och tillgängliggöra din text.

Rådgivning kring förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du tillgång till olika förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter. Vi kan bistå med information om vilka avtal som finns att tillgå och vad du som författare behöver göra för att ta del av dem.

Läs mer på sidan Ekonomiskt stöd för open access-publicering

Parallellpublicering i DiVA

Om du publicerat i en traditionell, prenumerationsbaserad tidskrift, kan du även publicera en kopia i DiVA. Detta kallas för parallellpublicering och gör publikationen fritt tillgänglig. Allt fler forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat görs fritt tillgängliga (open access). Att publicera i DiVA kan vara ett sätt att uppfylla detta krav.

Läs mer om hur du går tillväga på sidan DiVA - Publicera och registrera

Publicering av tidskrifter och konferenspublikationer i LnuOpen

Vill du starta en open access-tidskrift eller publicera en konferenspublikation? I LnuOpen kan du som forskare vid Linnéuniversitetet kostnadsfritt publicera och administrera tidskrifter och konferenspublikationer. Publikationerna blir fritt tillgängliga och sökbara i till exempel Google. LnuOpen baseras på den öppna programvaran Open Journal Systems – OJS.

Läs mer på sidan LnuOpen

Publicera i en open access-tidskrift

Hitta en open access-tidskrift

Genom att söka på ditt ämne i exempelvis Web of Science eller NSDs Publiseringskanaler (Norska listan) och sedan avgränsa dig till open access kan du få fram en lista över open access-tidskrifter för just ditt ämne.
 
Dessa databaser hämtar information om vilka tidskrifter som är open access från bland annat DOAJ, Directory of Open Access Journals. Även i DOAJ kan du söka på tidskrifter inom ditt ämne.
 

Om du är medlem i den organisation som ger ut open access-tidskriften kostar det oftast inget att publicera, annars måste du i de flesta fall betala en APC (Article Processing Charge) som kan kosta från 1000 SEK upp till 30 000 SEK.

Författaren behåller oftast upphovsrätten till artikeln.

Kvalitetsindikatorer

OASPA är en internationell branschorganisation för open-access-förlag och de har satt upp en uppförandekod för sina medlemmar som de som seriösa OA-förlag ska följa. Det kan därför vara bra att kontrollera om tidskriften du tänker publicera i är medlem i OASPA.

I DOAJ, Directory of Open Access Journals, listas open access-tidskrifter. För att kunna listas där kontrolleras först tidskrifterna enligt ett antal kriterier för att säkerställa deras kvalitet.

Predatory reports är ett verktyg som hjälper forskare att undvika att publicera sig i tveksamma tidskrifter. Tidskrifterna granskas av specialister utifrån ett antal indikatorer för att forskare ska kunna undvika rovtidskrifter och tveksamma tidskrifter.

Kontakta oss

Har du frågor rörande open access? Hör av dig till oa@lnu.se