Ekonomiskt stöd för open access-publicering

Om du är affilierad till Linnéuniversitetet och är författare till en publikation som publiceras open access kan du ansöka om ekonomiskt stöd för att helt eller delvis täcka publiceringsavgiften. Du har även tillgång till förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter. Detta är en del av universitetsbibliotekets forskningsstöd.

Ansök om bidrag till open access-publicering

Artikel i tidskrift

Är du forskare vid Linnéuniversitetet och har fått en artikel antagen i en open access-tidskrift? Då kan du söka bidrag till din publiceringsavgift. Syftet med detta är att stimulera övergången till öppen vetenskap. Enligt forskningspropositionen från 2016 är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer senast 2026 ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras.

Inom ramen för detta stöd, ger universitetet endast bidrag för publicering i så kallade gold open access-tidskrifter, det vill säga tidskrifter som gör sina artiklar fritt tillgängliga utan fördröjning. För open access-publicering i prenumerationstidskrifter, så kallad hybrid open access, finns avtal gällande förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter. Läs mer om detta under rubriken Förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter längre ned på denna sida.

Ansök om bidrag till open access-publicering i tidskrift här.

Monografi och kapitel i antologi

Vi tar även emot ansökningar om bidrag för open access-publicering i monografi, samt kapitel i antologi. Skicka din ansökan till oa@lnu.se

Förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du tillgång till olika förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter. Här hittar du information om vilka avtal som finns att tillgå och vad du som författare behöver göra för att ta del av dem.

Publicering i en open access-tidskrift eller med ett open access-förlag innebär att forskningen omedelbart blir fritt tillgänglig på internet. Det krävs ingen prenumeration för att läsarna ska få tillgång till materialet utan finansieringen sker på annat sätt, såsom publiceringsavgifter (APC - article processing charge) eller fonder och bidrag från den utgivande organisationen.

Genom medlemskap i Bibsam-konsortiet har Linnéuniversitetet tillgång till ett antal avtal med olika förlag som ger författare vid lärosätet rätt till olika förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter. 

Via tjänsten SciFree kan du söka fram tidskrifter där du som forskare vid Linnéuniversitetet kan publicera dig open access utan avgift:

https://app.scifree.se/lnu

Avtalen har olika innebörd - läs mer om varje enskilt avtal nedan.

För att ta del av förbetalda publiceringsavgifter och rabatter måste du vara corresponding author för din artikel. Du måste även vara affilierad till Linnéuniversitetet och ange din e-postadress från Linnéuniversitetet (förnamn.efternamn@lnu.se).

I dagsläget har Linnéuniversitetet avtal med följande förlag:

Kontakta oss

Har du frågor rörande ekonomiskt stöd för open access-publicering? Hör av dig till oa@lnu.se