Publicera open access med Springer Compact

Forskare vid Linnéuniversitetet har nu möjlighet att kostnadsfritt publicera sin forskning med öppen tillgång (open access) via Springer Compact.

Kungliga biblioteket har via Bibsam-konsortiet (ett samarbete mellan olika universitets- och högskolebibliotek där Linnéuniversitetet ingår) tecknat ett avtal med förlaget Springer som innebär att forskare från de deltagande lärosätena kan publicera sin forskning med öppen tillgång i ca 1 600 av förlagets tidskrifter. Avtalet gäller från januari 2019 till och med december 2021.

Syftet med avtalet är att påskynda övergången till en mer omfattande open access-publicering av forskningsresultat. Avtalet inkluderar lästillgång till 2 110 av Springers tidskrifter för personal och studenter vid Linnéuniversitetet, men ger även forskare möjlighet att publicera artiklar kostnadsfritt (utan författaravgifter, s.k. APC - Author Processing Charge) i de tidskrifter som erbjuder valmöjligheten Open Choice. Författaren behöver således inte själv betala för att artiklar görs öppet tillgängliga, utan avgiften täcks av kostnaden för avtalet.

Notera att du måste stå som corresponding author för artikeln och ha angivit Linnéuniversitetet (eller något av de andra lärosäten som ingår i avtalet) som din affiliering för att kunna göra din artikel open access via Bibsam-avtalet med Springer.

Vad behöver jag som corresponding author göra?

När din artikel har accepterats för publicering kommer du att få en länk till Springers publiceringsplattform MyPublication. Där anger du sedan vilket lärosäte du tillhör, samt din lnu.se-epostadress (detta för att underlätta verifieringen). Klicka här för en PDF med detaljerade instruktioner.

Efter att uppgifterna fyllts i meddelas automatiskt Universitetsbiblioteket som verifierar författarens institutionstillhörighet.

Värt att notera är att du som författare behåller copyright till din artikel via en Creative Commons-licens om du publicerar via Open Choice.

Vilka tidskrifter som omfattas av avtalet?

Avtalet täcker samtliga av Springers (ca 1 600) tidskrifter som erbjuder publiceringsmodellen Open Choice (hybridtidskrifter). Hybridtidskrifter är prenumerationsfinansierade men enskilda artiklar kan göras öppet tillgängliga mot en avgift som erläggs av författaren.

Klicka här för en lista över de tidskrifter som omfattas av avtalet. Se länken under rubriken "Which institutions and Springer journals are covered by the OA agreement?"

Vilka publikationstyper ingår?

  • Original Paper – Standardartikel, presenterar vanligen nya resultat; artiklar som publiceras under den här artikeltypen kan också kallas Original Research, Original Article, Original Paper eller Research Paper.
  • Review Paper – Standardartikel, tolkar tidigare publicerade resultat.
  • Brief Communication – Kort artikel inskickad för snabb publicering som har samma struktur som en standardartikel.
  • Continuing Education – Artikel som är en integrerad del av vidareutbildning (vanligtvis medicinsk).

Parallellpublicering i DiVA

För att ge din artikel ökad synlighet och större spridning har du möjlighet att parallellpublicera din artikel i DiVA. Springer tillåter inom ramen för Springer Compact omedelbar publicering i DiVA av den förlagsutformade (slutgiltiga) versionen av artikeln.

Du kan själv publicera din artikel i DiVA eller skicka in din artikel till Universitetsbibliotekets DiVA-support via diva@lnu.se, så hjälper vi dig med parallellpubliceringen.

Läs mer

Open access agreement for Swedish authors

Sverige först i Norden med ny modell för att göra forskningspublikationer öppet tillgängliga (open access)

Se även filen ”Springer Compact FAQ” under "Bilagor".

Kontakt

Kontakta Universitetsbiblioteket via oa@lnu.se om du har frågor kring Springer Compact.