Publicera open access med Taylor & Francis

Forskare vid Linnéuniversitetet har nu möjlighet att kostnadsfritt publicera sin forskning med öppen tillgång (open access) via Taylor & Francis.

Kungliga biblioteket har via Bibsam-konsortiet (ett samarbete mellan olika universitets- och högskolebibliotek där Linnéuniversitetet ingår) ingått ett avtal med förlaget Taylor & Francis som innebär att forskare från de deltagande lärosätena kan publicera sin forskning med öppen tillgång i ca 2 300 av förlagets tidskrifter. Avtalet gäller från januari 2018 till och med december 2020.

Syftet med avtalet är att påskynda övergången till en mer omfattande open access-publicering av forskningsresultat. Avtalet inkluderar lästillgång till 1 922 av förlagets tidskrifter för personal och studenter vid Linnéuniversitetet, men ger nu även forskare möjlighet att publicera artiklar kostnadsfritt (utan författaravgifter, s.k. APC - Author Processing Charge) i de tidskrifter som erbjuder valmöjligheten Open Select. Författaren behöver således inte själv betala för att artiklar görs öppet tillgängliga, utan avgiften täcks av kostnaden för avtalet. 

Notera att du måste stå som corresponding author för artikeln och ha angivit Linnéuniversitetet (eller något av de andra lärosäten som ingår i avtalet) som din affiliering för att kunna göra din artikel open access via Bibsam-avtalet med Taylor & Francis.

Vad behöver jag som corresponding author göra?

När en artikel accepterats för publicering i en av Taylor & Francis hybridtidskrifter görs en kontroll om personen som står angiven som corresponding author hör till en organisation som deltar i Bibsamkonsortiets avtal. Författaren identifieras via den organisationstillhörighet och/eller e-postadress som angivits vid inskickande av artikeln.

Kontaktpersoner på Universitetsbiblioteket verifierar sedan att författaren är knuten till Linnéuniversitetet.

Värt att notera är att du som författare behåller copyright till din artikel via en Creative Commons-licens om du publicerar via Open Select.

Vilka tidskrifter som omfattas av avtalet?

Avtalet täcker samtliga av Taylor & Francis (ca 2 300) tidskrifter som erbjuder publiceringsmodellen Open Select (hybridtidskrifter). Hybridtidskrifter är prenumerationsfinansierade men enskilda artiklar kan göras öppet tillgängliga mot en avgift som erläggs av författaren.

Klicka här för en lista över Taylor & Francis tidskrifter. Notera att endast de tidskrifter med "Yes" i kolumnen "Open Select" omfattas av avtalet. De med beteckningen "Fully Open" ingår ej.

Parallellpublicering i DiVA

För att ge din artikel ökad synlighet och större spridning har du möjlighet att parallellpublicera din artikel i DiVA. Taylor & Francis tillåter inom ramen för avtalet omedelbar publicering i DiVA av den förlagsutformade (slutgiltiga) versionen av artikeln.

Du kan själv publicera din artikel i DiVA eller skicka in din artikel till Universitetsbibliotekets DiVA-support via diva@lnu.se, så hjälper vi dig med parallellpubliceringen.

Läs mer

Open access funding for authors in Sweden

Se även filen ”Taylor & Francis open access agreement with Bibsam” under "Bilagor".

Kontakt

Kontakta Universitetsbiblioteket via oa@lnu.se om du har frågor kring avtalet med Taylor & Francis.