Seminarier, föreläsningar och workshops på universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket erbjuder varje termin ett antal seminarier, föreläsningar och workshops om vetenskaplig kommunikation. Du deltar från din egen dator via mötesverktyget Zoom. Ingen föranmälan behövs.


Är du intresserad av det senaste inom vetenskaplig kommunikation?

I universitetsbibliotekets uppdrag ingår att utgöra ett stöd till forskningen vid Linnéuniversitetet. Ett led i arbetet är att uppmärksamma och belysa det ständigt föränderliga området vetenskaplig kommunikation genom att erbjuda seminarier, föreläsningar och workshops. Ibland har vi inbjudna föreläsare men oftast är det någon från universitetsbiblioteket som håller i arrangemanget. Exempel på teman är open access, bibliometri, forskningsdata och open science. Kom gärna med förslag på ämnen som du vill veta mer om. 

Arrangemangen är öppna för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Ibland spelar vi in sessionerna. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

På denna sida finner du information om kommande arrangemang såväl som material från tidigare tillfällen. Det kan exempelvis vara presentationer, filmer och länkar till relaterat material.

Har du frågor, kommentarer eller önskemål? Vill du att vi kommer till din institution eller forskargrupp och pratar om något ämne inom vetenskaplig kommunikation? Kontakta oss via oa@lnu.se