Dator och anteckningsblock

Dags för hemtenta

Inför en hemtenta förväntas du läsa en större mängd litteratur. Du behöver skaffa dig överblick över litteraturen för att kunna se samband och skillnader samt dra slutsatser. Ibland består hemtentan av färdiga frågor du ska svara på med hjälp av litteraturen och ibland får du välja ett eget tema eller frågeställning att skriva om.