Hand som skriver med penna

Dags för paper/rapport

I en del kurser måste du skriva ett paper eller en rapport och ibland krävs det då att du söker fram eget material utöver kurslitteraturen. Ofta förväntas du formulera ett syfte, en frågeställning eller ett problem som du ska besvara utifrån kurslitteraturen och den litteratur som du söker fram. Paper eller rapporter har ofta en struktur som påminner om en uppsats.