uppsatsskrivande på dator

Dags för uppsats

I alla akademiska utbildningar skriver du förr eller senare uppsats. I en del ämnen skriver du både B- och C-uppsats samt examensarbete, men i andra endast examensarbete. I uppsatsen förväntas du använda alla de kunskaper som genomsyrar dina universitetsstudier, det vill säga vetenskaplighet, akademiskt skrivande och kritiskt tänkande, genom att på ett självständigt sätt genomföra din egen studie. Det kan kännas oöverstigligt att skriva en uppsats, men kom då ihåg att varje kurs du har läst har innehållit olika moment där du har övat dina förmågor inför detta.