Arkivsamlingar

Arkivsamlingar

Universitetsbibliotekets arkivsamlingar är en del av vårt kulturarv. Materialet är unikt och det finns bara ett enda exemplar av varje handling. Du som är låntagare hos oss har möjlighet att ta del av det fysiska arkivmaterialet genom läsesalslån. Våra olika arkivsamlingar beskrivs nedan. Arkivförteckningar och formulär för beställning av framtagning av arkivmaterial finner du nedan.

Universitetsbibliotekets öppettider

Information om arkivsamlingarna

Digitaliserat arkivmaterial

Det material som digitaliseras ur universitetsbibliotekets arkivsamlingar, företrädesvis Husebyarkiven, finns att se i Alvin, en katalog över digitala samlingar och digitalt kulturarvsmaterial. Här samsas material från flera universitetsbibliotek och andra kulturarvsinstitutioner. Digitalisering sker fortlöpande.

Nästan allt digitalt material som du hittar i Alvin får användas helt fritt. Var dock uppmärksam på att en del modernare material kan vara upphovsrättsskyddat. Rättighetsmärkningen i varje post talar om vad som gäller.

Kontakta oss

Har du frågor som rör arkivsamlingarna? Hör av dig till ub-arkiv@lnu.se.