ACS (American Chemical Society)

Till databasen

Ämne: Kemi och biomedicin

Materialtyp: Artiklar

Omfattar ett antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext som publiceras av det lärda sällskapet American Chemical Society, samt nyhetsmagasinet Chemical and Engineering News Online (C&EN). Avtal ger tillgång till ACS Legacy Archives, som omfattar alla ACS:s tidskrifter från vol.1 fram till 1995, samt ACS Web Editions, med årgångarna från 1996-.