AIP (American Institute of Physics)

Till databasen

Ämne: Fysik och elektroteknik

Materialtyp: Artiklar

Tillgång till ett antal tidskrifter i fulltext från American Institute of Physics, t.ex. Applied Physics Letters, Chaos, Journal of Mathematical Physics och Journal of Applied Physics.