Altmetric Explorer

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Altmetri/Bibliometri

Altmetrin är ett alternativt och bredare sätt att mäta forskningens genomslag och samlar in omnämnanden om forskningspublikationer från bland annat sociala medier och nyhetsartiklar som komplement till den traditionella bibliometrin som fokuserar på citeringar i vetenskapliga publikationer.

Altmetric Explorer söker i följande typer av källor:

 • Public policy document
 • Mainstream media
 • Online reference managers (Mendeley)
 • Post-publication peer-review platsforms (Publons)
 • Wikipedia
 • Patents (IFI CLAIMS)
 • Open Syllabus Project
 • Blogs
 • Citations
 • Research highlights (Faculty Opinions)
 • Social media (Facebook, Twitter)
 • Multimedia and other platforms (YouTube, Reddit, Q&A)