AM Explorer

Till databasen

Ämne: Konst och humaniora m.m.

Materialtyp: Arkivmaterial

AM Explorer från Adam Matthew innehåller primärkällor inom samhällsvetenskap och humaniora från 1400-2000-tal och består av ett hundratal kollektioner inom följande områden:

  • Area Studies
  • Cultural Studies
  • Empire and Globalism
  • Ethnic Studies
  • Gender and Sexuality
  • History
  • Politics
  • Literature
  • Theatre
  • War and Conflict