AM Explorer

Till databasen

Ämne: Humaniora m.m.

Materialtyp: Arkivmaterial

AM Explorer från Adam Matthew innehåller primärkällor inom samhällsvetenskap och humaniora från 1400-2000-tal och består av ett hundratal kollektioner inom följande områden:

 • Gender studies
 • Music, Theatre and Drama
 • Business and Economics
 • Global History
 • Geography
 • Sociology
 • Politics and International Relations
 • Language and Literature
 • History of Science and Medicine
 • Religious Studies
 • Anthropology