Övriga ämnesresurser för EDC och EU-information

Ämne: EDC och EU-information

Materialtyp: Fakta

Välkommen till Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) vid Linnéuniversitetet!

EDC-biblioteken samlar och förmedlar EU-dokument samt hjälper studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information. Vår uppgift är också att tillgängliggöra det egna lärosätets Europaforskning.

I vår bibliotekskatalog Onesearch hittar du vår EDC-samling av både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ till exempel lagstiftning, förarbeten, domstolsavgöranden, statistik, tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och informationsmaterial.

Har du frågor om EU? Kontakta gärna Europa direkts centrala informationstjänst eller ditt lokala informationskontor.