Övriga ämnesresurser sociologi

Ämne: Samhällsstudier

Här samlas resurser utöver de databaser som finns i databaslistan med relevans för sociologi.

Tidskrifter

Nedanstående tidskrifter publicerar artiklar granskade enligt peer-review systemet. Tidskrifter med * kan sökas i Artikelsök. Artiklar kan också finnas med i SwePub.

Nordic social work research

Nordic studies on alcohol and drugs

Socialmedicinsk tidskrift*

Socialvetenskaplig tidskrift

Sociologisk forskning

Socionomen - Forskningssupplementet*

Young