BMJ Journals

Till databasen

Ämne: Hälso- och vårdvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Tidskrifter inom medicin och hälsa och innehållet täcker flera olika specialiteter inom dessa ämnesområden. Samlingen ger tillgång till samtliga årgångar i fulltext. Flera av titlarna sträcker sig flera decennier tillbaka och den kanske mest kända av titlarna, BMJ - British Medical Journal - ända tillbaka till startåret 1840.