BSU (Business Source Ultimate)

Till databasen

Ämne: Ekonomi

Materialtyp: Artiklar

Artiklar inom ekonomiområdet. BSU innehåller också annan företagsinformation, t.ex. industrirapporter, marknadsanalyser och working papers. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).