CINAHL with Full Text

Till databasen

Ämne: Hälso- och vårdvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Databas för tidskrifter inom omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och närbesläktade ämnesområden. Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Referenserna är från 1981 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Cinahl - basic search (snabbt och enkelt) (06:54)

Cinahl - advanced search (brett och fördjupat för dig som gör en litteraturstudie) (19:44)