Dewey Online (Past Masters)

Till databasen

Ämne: Pedagogik

Materialtyp: E-böcker

De elektroniska versionerna av följande verk:

  • The Collected Works of John Dewey, 1882-1953 (38 vol.)
  • The Correspondence of John Dewey, 1871-1952 (4 vol.)
  • Dewey: Lectures, 2nd Release (2 vol.)