DiVA (Lnu:s DiVA-databas)

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Avhandlingar, uppsatser, rapporter

Lnu:s lokala instans av DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är universitetets publikationsdatabas och digitala arkiv. Alla forskningspublikationer av universitetets forskare liksom alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet registreras i DiVA.