DOAB (Directory of Open Access Books)

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: E-böcker

DOAB drivs av en ideell stiftelse som samlar och indexerar vetenskapliga böcker som är publicerade med öppen tillgång.