DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Artiklar

Den största databasen över kvalitetskontrollerade öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter.