ECOTOX

Till databasen

Ämne: Biologi och Miljö

Materialtyp: Fakta

ECOTOX innehåller kemisk toxicitetsdata om vattenlevande djur och växter samt landbaserade vilda djur och växter.

ECOTOX integrerar tre tidigare oberoende databaser - AQUIRE, PHYTOTOX och TERRETOX - och majoriteten av innehållet är peer reviewed.