Emerald Journals

Till databasen

Ämne: Ekonomi, ledarskap och marknadsföring m.m.

Materialtyp: Artiklar, E-böcker

Tidskriftspaket inom främst företagsekonomi och ledarskap men även teknik, utbildning, hälsa och social omsorg samt biblioteks- och informationsvetenskap.
Även e-böcker inom ekonomi och samhällsvetenskap, utgivna t o m 2013.