EmiWeb

Till databasen

Ämne: Historia

Materialtyp: Arkivmaterial

Arkiv/databas med uppgifter om in- och utvandring till och från Norden. Här finns uppgifter om mer än en miljon utvandrare till USA och om ytterligare närmare en halv miljon svenskar som utvandrade till andra länder. Här finns vidare dödsannonser, foton, brev, tidningsklipp, intervjuer m.m.