Fachportal pädagogik

Till databasen

Ämne: Pedagogik

Materialtyp: Artiklar, Avhandlingar, uppsatser, rapporter

Portalen är en central utgångspunkt för litteratursökningar inom tysk utbildningsvetenskap. Portalen ger möjligheter att söka såväl litteratur som institutioner och forskare inom aktuella ämnesområden. Vad gäller litteraturen ger portalen främst referenser, men här finns också många länkar till fulltexten och där fulltexten saknas upplysningar om hur den aktuella litteraturen kan förvärvas.