FAR Online

Till databasen

Ämne: Ekonomi

Materialtyp: Fakta

Information om skatter, affärsrätt, redovisning, revision etc. från FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Innehåller bl.a. lagar, förarbeten, föreskrifter, rättsfall, handledningar och tidskrifterna Balans, Resultat och Skattenytt samt FARs engelska ordbok.