Film & Television Literature Index with Full Text

Till databasen

Ämne: Filmvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Artiklar och referenser till tidskrifter inom film, TV och angränsande områden.