Film & Television Literature Index with Full Text

Till databasen

Ämne: Film och litteratur

Materialtyp: Artiklar

Artiklar och referenser till tidskrifter inom film, TV och angränsande områden.