Forest Science

Till databasen

Ämne: Skog- och träteknik

Materialtyp: Artiklar m.m.

Referenser till litteratur om skogsvetenskap och skogsvård. Här ingår ämnen som ekologi, sjukdomar och egenskaper hos trä, produktion och marknadsföring av skogsprodukter. Referenserna omfattar både artiklar, böcker, konferenser och rapporter.

Forest Science (03:00)