Fornsök

Till databasen

Ämne: Arkeologi och historia, Kulturarv- och kulturmiljövetenskap

Materialtyp: Arkivmaterial

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag.