Fredsarkivet

Till databasen

Ämne: Samhällsstudier

Materialtyp: Arkivmaterial

Fredsarkivet innehåller digitaliserat material om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser genom tiderna. Materialet består av arkivalier från svenska myndigheter, icke-statliga organisationer på uppdrag av svenska staten samt av personarkiv från enskilda som deltagit i fredsinsatser.

I Fredsarkivets samlingar finns myndighets- och organisationsarkiv från exempelvis Försvarsmaktens FN-insatser, Röda Korsets insatser med Vita bussarna och Polisens internationella insatser. Samlingarna innehåller även personliga dokument från Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjölds tjänstemannaarkiv och ett rikt personarkivmaterial från enskilda som tjänstgjort i till exempel FN-insatsen i Kongo, Saar-bataljonen och civila observatörsinsatser.

Fredsarkivet är en del av Folke Bernadotteakademin - myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.