Gale Literature

Till databasen

Ämne: Film och litteratur

Materialtyp: Fakta

Innehåller information om författare och deras verk i olika epoker med biografier och översikter, kritiska analyser i fulltext, recensioner, primärkällor m.m.