GET (Geodata Extraction Tool)

Till databasen

Ämne: Skog- och träteknik, Sjöfart m.m.

Materialtyp: Fakta

Geodata från en rad myndigheter, t.ex. kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg, jord och grundvatten från SGU (Sveriges geologiska undersökning) samt statistik från SCB (Statistiska centralbyrån).