HUDOC - European Court of Human Rights

Till databasen

Ämne: EDC och EU-information

Materialtyp: Fakta

Fulltextdatabas som innehåller rättspraxis, beslut, rapporter och resolutioner från Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna), Europakommissionen och Ministerkommittén.