Human Kinetics

Till databasen

Ämne: Idrottsvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Databas med tidskrifter inom idrottsvetenskap. Samtliga tidskrifter är peer reviewed och indelade i följande ämnesområden:

  • Athletic Training, Therapy, & Rehabilitation
  • Physical Education & Coaching
  • Psychology & Behavior in Sport/Exercise
  • Sport & Exercise Science/Kinesiology
  • Sport Business & Sport Management
  • Social Studies in Sport & Physical Activity