IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)

Till databasen

Ämne: Samhällsstudier

Materialtyp: Artiklar

Samhällsvetenskaplig databas som innehåller referenser till vetenskaplig litteratur (tidskriftsartiklar, böcker, recensioner etc.) inom samhällsvetenskap, humaniora och juridik. För tidskiftsartiklarna ges främst abstracts, men databasen innehåller också länkar till en allt större mängd fulltexter. Från 1951 och framåt.