JSTOR

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Artiklar, E-böcker

JSTOR innehåller:

Äldre tidskriftsårgångar från ledande akademiska utgivare inom de flesta ämnesområden. I regel är en titel tillgänglig från årg. 1 och framåt, med undantag för de allra senaste årg. UB har tillgång till följande tidskriftssamlingar:

 • Arts & Sciences I-XV
 • Life Sciences
 • Business IV
 • Hebrew journals
 • Ireland
 • Lives of literature
 • Public health
 • Security studies
 • Sustainability

E-böcker inom de flesta ämnesområden, utgivna från mitten av 1800-talet till och med 2020.

Primärkällor inom följande områden:

 • Global plants
 • 19th century British Pamphlets
 • Struggles for freedom: Southern Africa
 • World heritage sites: Africa