Juno

Till databasen

Ämne: Rättsvetenskap

Materialtyp: Fakta

Rättsinformation:
Författningar
Förarbeten
Rättsfall (EJ tingsrätts- och förvaltningsrättsdomar)
Myndigheter
EU-rätt

Lagkommentarer:
Norstedts (EJ Fastighetsmäklarlagen)
Lexino
Karnov

Tidskrifter:
Insolvensrättslig tidskrift
Juridisk publikation
Ny juridik
Skattenytt
Svensk juristtidning
Svensk skattetidning
Upphandlingsrättslig tidskrift

E-böcker:
Monografier (EJ läroböcker och kurslitteratur)
Handböcker
Rödvita serien

JUNO – kort introduktion till att söka rättsinformation i databasen Juno (15:33)