Juno

Till databasen

Ämne: Rättsvetenskap och juridik

Materialtyp: Fakta

Rättsinformation:
Författningar
Förarbeten
Rättsfall (EJ tingsrätts- och förvaltningsrättsdomar)
Myndigheter
EU-rätt

Lagkommentarer:
Norstedts (EJ Fastighetsmäklarlagen)
Lexino
Karnov

Tidskrifter:
Bulletinen
Insolvensrättslig tidskrift (InraTi)
Juridisk publikation
Nordisk tidsskrift for selskabsret (NTS)
Ny juridik
Rättsnytt
Skattenytt
Svensk juristtidning (SvJT)
Svensk skattetidning (SvSkt)
Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT)

E-böcker:
Monografier (EJ läroböcker och kurslitteratur)
Handböcker
Rödvita serien

JUNO – kort introduktion till att söka rättsinformation i databasen Juno (15:33)