Juridikbok.se

Till databasen

Ämne: Rättsvetenskap och juridik

Materialtyp: E-böcker

Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur verkar för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig för allmänheten utan kostnad. De verk som avses är sådana där författare, andra rättighetsinnehavare och förlag inte längre har ett kommersiellt eller annat ekonomiskt intresse i utgivningen.