KLG (Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur)

Till databasen

Ämne: Språk

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Information om tysk litteratur och tyska författare, i första hand verksamma under efterkrigstiden.