Kringla

Till databasen

Ämne: Arkeologi, Historia

Materialtyp: Arkivmaterial

I Riksantikvarieämbetets samsökstjänst Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

Det finns två olika sökingångar; ett fritextsök och ett kartsök där du väljer ett utsnitt av en karta och söker fram vad som finns inom det definierade området.