Lecture Notes in Computer Science

Till databasen

Ämne: Teknik, Humaniora

Materialtyp: E-böcker

Bokserie med störst fokus på Computer Science med underavdelningar såsom Artificial Intelligence och Bioinformatics och serien är också känd för att väl följa den nya utvecklingen inom dessa ämnesområden. Lecture Notes innehåller också en hel del titlar inom t.ex. Informatics, Mathematics, Life Sciences och Engineering.