Libris

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Tryckta böcker

Nationell bibliotekskatalog där du hittar vilka titlar som finns att låna eller läsa på svenska universitets- och högskolebibliotek, forskningsbibliotek och ett stort antal folkbibliotek.

Deldatabaser

KVINNSAM - kvinno-, mans- och genusforskning (1970-) är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd.

Svensk konstvetenskaplig bibliografi (1981-ca 1996) skapades av Göteborgs universitetsbibliotek och innehåller referenser till artiklar, monografier, samlingsverk och recensioner.

Svensk musikhistorisk bibliografi (1990-2017) skapades av Musik- och teaterbiblioteket och innehåller referenser till artiklar, monografier, samlingsverk, recensioner, skivkommentarer och texthäften till musikinspelningar. 

Queerlit innehåller svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer

Att söka i Libris (03:39)