LISA (Library and Information Science Abstracts)

Till databasen

Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Referenser från tidskrifter, böcker, avhandlingar och konferenstryck inom biblioteks- och informationsvetenskap. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).