LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts)

Till databasen

Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Referenser från tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och konferenstryck inom biblioteks- och informationsvetenskap. Referenserna täcker t.ex. områden som klassifikation, katalogisering, bok- och författarinformation, informationshantering, bibliometri och övriga publiceringsfrågor. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).