MathSciNet

Till databasen

Ämne: Matematik

Materialtyp: Artiklar

Databas från American Mathematical Society som innehåller referenser till internationell matematisk forskning. Databasen ger bra information om såväl nya tidskriftstitlar och citeringsfrekvenser på området.