Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

Till databasen

Ämne: Rättsvetenskap och juridik

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Referensverk inom konstitutionell rätt ur ett globalt perspektiv.