Max Planck Encyclopedias of International Law

Till databasen

Ämne: Rättsvetenskap och juridik

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Består av Max Planck Encyclopedia of Public International Law och Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law.

Uppslagsverken innehåller vetenskapliga artiklar inom internationell juridik. Det går att söka i de två uppslagsverken tillsammans eller var för sig.