Mediearkivet

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Dagspress

Nordens största artikeldatabas. Alla stora dagstidningar och flertalet landsortstidningar finns med. De flesta artiklar publiceras på utgivningsdatum men Bonnier News-tidningarna (Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen/GT/Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan) har ett embargo på 24 timmar.

Bland öppna webbkällor återfinns allt från dagstidningarnas nätupplagor till myndigheter och organisationers nyhetsflöden på webben. Även internationella webbtidningskällor. Webbartiklar som ligger bakom betalvägg ingår inte.

Retriever gör en tal-till-text-indexering av viktiga nyhetssändningar och radio/tv-program, vilket möjliggör fritextsökning i dessa medier.

Öppna inlägg och poster från stora sociala medieplattformar samlas också in.

Under Källor kan du avgränsa bland annat på språk och tidning/tidskrift.