Mediearkivet

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Dagspress

Nordens största artikeldatabas. Alla stora dagstidningar och flertalet landsortstidningar finns med. De flesta artiklar publiceras på utgivningsdatum men Bonnier News-tidningarna (Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen/GT/Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan) har ett embargo på 24 timmar.

Bland webbkällor återfinns allt från dagstidningarnas nätupplagor till myndigheter och organisationers nyhetsflöden på webben. Även internationella webbtidningskällor. 

Retriever gör en tal-till-text-indexering av viktiga nyhetssändningar och radio/tv-program, vilket möjliggör fritextsökning i dessa medier.

Öppna inlägg och poster från stora sociala medieplattformar samlas också in.

Under Källor kan du avgränsa bland annat på språk och tidning/tidskrift.