Medline

Till databasen

Ämne: Hälso- och vårdvetenskap

Materialtyp: Artiklar

Medline är den ledande informationskällan på medicinområdet och innehåller ett mycket stort antal referenser inom såväl medicin, nursing, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård, psykiatri etc. 

Nästan alla titlar (99%) i Medline är referentgranskade, så ingen avgränsning med ”Peer reviewed” behövs. Gränssnittet ProQuest erbjuder den möjligheten, men det är lite osäkert att använda sig av avgränsningen eftersom databasen Medline inte har någon funktion där information om peer review förekommer. Detta kan även göra att sökresultatet inte blir korrekt.